• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Sabin Rai : Sadhai Timi Mero Samu Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Jul 25, 2020
Title: Sadhai timi mero 
Artist: Sabin Rai
Chords used : G, C, Em, Bm, D, Am

Lyrics and Chords

G………….C………………….
सधै  तिमी  मेरो  सामु  भइदिए  हुन्थ्यो
G…….Em…………….C
जस्तो  लाग्छ  किन  हिजो  आज
G……Bm…………………………….C
मन  मन , टुंगयाउन    , तिमी  संग  कुरा  गर्दा
G…………Bm……………..D
यस्तै  हुन्छ  कि  माया  प्रिती  बस्दा ?
G…………Bm……………..D
यस्तै  हुन्छ  कि  माया  प्रिती  बस्दा ?
 
G………………C…………….
हरेक  कुरा  तिम्रो  प्यारो  लाग्छ  मलाई
G……..Em……………..C
मानौ  हाम्रो  सम्बन्ध  पुरानो
G…………..Bm……………………….C
मेरो  अतित  भविष्य  सबै  तिमी  मै  मा  देख्छु
G………..Bm……………..D
हामी  दुइ  को  यो  दोस्रो  जन्म  हो  कि
Am…………..Em…….G………………D
माग्दा  दिए  इश्वोर  ले , सोचेकै  जस्तो  भैदिए
D………………..C
माग्नेथे म एउटै  कुरा
G…D…..G….D….G……..D……………….G
तिमी  नै  मेरो , म  नै  तिम्रो  यही  नै  चाहना  मेरो 
G…D…..G….D….G……..D……………….G
तिमी  नै  मेरो , म  नै  तिम्रो  येही  नै  चाहना  मेरो
Am…………………….G…………………
हिड्ने  छु  म  संग  संगै , सके  सम्म  काल  सम्मै
D………………..C
रोज्ने  छुइन  बाटो  अरु
 
G………….C………………….
सधै  तिमी  मेरो  सामु  भइदिए  हुन्थ्यो
G…….Em…………….C
जस्तो  लाग्छ  किन  हिजो  आज
G……Bm…………………………….C
मन  मन , टुंगयाउन    , तिमी  संग  कुरा  गर्दा
G…………Bm……………..D
यस्तै  हुन्छ  कि  माया  प्रिती  बस्दा ?
G…………Bm……………..D
यस्तै  हुन्छ  कि  माया  प्रिती  बस्दा ?
 
G………………C…………….
हरेक  कुरा  तिम्रो  प्यारो  लाग्छ  मलाई
G……..Em……………..C
मानौ  हाम्रो  सम्बन्ध  पुरानो
G…………..Bm……………………….C
मेरो  अतित  भविष्य  सबै  तिमी  मै  मा  देख्छु
G………..Bm……………..D
हामी  दुइ  को  यो  दोस्रो  जन्म  हो  कि
Am…………..Em…….G………………D
माग्दा  दिए  इश्वोर  ले , सोचेकै  जस्तो  भैदिए
D………………..C
माग्नेथे म एउटै  कुरा
G…D…..G….D….G……..D……………….G
तिमी  नै  मेरो , म  नै  तिम्रो  यही  नै  चाहना  मेरो 
G…D…..G….D….G……..D……………….G
तिमी  नै  मेरो , म  नै  तिम्रो  येही  नै  चाहना  मेरो

Lyrics and Chords

G………….C………………….
Sadhai Timi Mero Saamu Bhaide Hunthyo
G…….Em…………….C
jasto Lagcha Kina Hijo Aaja
G……Bm…………………………….C
Mann Manna, Tungyauna, Timi Sanga Kura Garda
G…………Bm……………..D
Estai Huncha Ki Maya Priti Basda?
G…………Bm……………..D
Estai Huncha Ki Maya Priti Basda?
 
G………………C…………….
Harek Kura Timro Pyaaro Lagcha Malai
G……..Em……………..C
Maanau Hamro Sambandha Purano
G…………..Bm……………………….C
Mero Atit Bhavishya Sabbai Timi Mai Ma Dekhchu
G………..Bm……………..D
Hami Dui Ko Yo Dosro Janma Ho Ki
Am…………..Em…….G………………D
Magda Diye Ishwor Le, Sochekai Jasto Bhaidiye
D………………..C
Magnethe Ma Eutai Kura
G…D…..G….D….G……..D……………….G
Timi Nai Mero, Ma Nai Timro Yehi Nai Chahanaa Mero
G…D…..G….D….G……..D……………….G
Timi Nai Mero, Ma Nai Timro Yehi Nai Chahanaa Mero
 
Am…………………….G…………………
Hidne Chhu Ma Sang Sangai, Sake Samma Kaal Sammai
D………………..C
Rojne Chuina Baato Aru
G………….C…………………..
Sadhai Timi Mero Saamu Bhaide Hunthiyo
G…….Em…………….C
jasto Lagcha Kina Hijo Aaja
G……Bm…………………………….C
Mann Manna, Tungyauna, Timi Sanga Kura Garda
G…………Bm……………..D
Estai Huncha Ki Maya Priti Basda?
Am…………..Em…….G………………D
Magda Diye Ishwor Le, Sochekai Jasto Bhaidiye
D………………..C
Magnethe Ma Eutai Kura
G…D…..G….D….G……..D……………….G
Timi Nai Mero, Ma Nai Timro Yehi Nai Chahanaa Mero
G…D…..G….D….G……..D……………….G
Timi Nai Mero, Ma Nai Timro Yehi Nai Chahanaa Mero
 
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: