• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Sasuralima; Badri Pangeni and Sindhu Malla Lyrics and chords

Byadmin.amrit

Jul 25, 2020
Title: Sasurali ma
Artist: Badri Pangeni, Sindhu Malla
Chords used:  Sorry, Chords for this song will be published soon.

Lyrics and Chords

ससुराली गैरन्थे दिनका दिन
साली माग्दा सासुले लखेटिन
ससुरालीमा..
ख्याल ख्यालमै दिल बस्यो कान्छी सालीमा
 
..गैरन्थे दिनका दिन
साली माग्दा सासुले लखेटिन
ससुरालीमा..
ख्याल ख्यालमै दिल बस्यो कान्छी सालीमा
ख्याल ख्यालमै दिल बस्यो कान्छी सालीमा
 
नआउ भेना दिनदिनै भेट्न
मैले पनि पर्ला नि लखेटन
ससुरालीमा..
भो नजर नलगाउ कान्छी सालिमा
 
..दिनदिनै भेट्न
मैले पनि पर्ला नि लखेटन
ससुरालीमा..
भो नजर नलगाउ कान्छी सालिमा
भो नजर नलगाउ कान्छी सालिमा
 
साली तिम्रो सम्झना आइहाल्छ
नआउ भन्छु आउन मन लाईहाल्छ
ससुरालीमा..
ख्याल ख्यालमै दिल बस्यो कान्छी सालीमा
 
……सम्झना आइहाल्छ
नआउ भन्छु आउन मन लाईहाल्छ
ससुरालीमा..
ख्याल ख्यालमै दिल बस्यो कान्छी सालीमा
ख्याल ख्यालमै दिल बस्यो कान्छी सालीमा
 
पापी रैछ भेनाको मन
अब मलाई छोडिदेउ सम्झन
ससुरालीमा..
भो नजर नलगाउ कान्छी सालीमा..
 
..भेनाको मन
अब मलाई छोडीदेउ सम्झन
ससुरालीमा..
भो नजर नलगाउ कान्छी सालिमा
भो नजर नलगाउ कान्छी सालिमा
 
 
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: