• Mon. Apr 12th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Nepathya Jomsomai bazar ma Lyrics and chords

Title: Jomsomai bazar ma
Artist: Nepathya
Chords used: G, F, C

Lyrics and Chords

G………F………….. G……
जोमसोमै  बजार  मा 
G………….F………….G…
बाह्र बजे  हावा  सरर
…..C………………..F………..G…..
ए  हजूर  घर  हाम्रो  पोखरा
G………………….F………………G……..
आहिले  सम्म  भाछैन  घरबार
G…….F…………..G……..
घर  हाम्रो  पोखरा
 
G……………………………F……..
त्यो  डाँडा  ढाक्यो  कुहिरोले
….F……………………………….G….
आज पानी  परेन  लै  बरी  लै
G……………………………F……..
त्यो  डाँडा  ढाक्यो  कुहिरोले
….F……………………………….G….
आज पानी  परेन  लै  बरी  लै
 
….G…………………………F……..
दिल  चुंडी  लग्यो  निष्ठुरीले
……F……………………………………….G…….
मन  को  व्यथा  बुझाउन लै  बरी  लै
 
G………F………….. G……
जोमसोमै  बजार  मा 
G………….F………….G…
बाह्र बजे  हावा  सरर
…..C………………..F………..G…..
ए  हजूर  घर  हाम्रो  पोखरा
G………………….F………………G……..
आहिले  सम्म  भाछैन  घरबार
G…….F…………..G……..
घर  हाम्रो  पोखरा
 
G………………….F………..
जिन्दगी  बगेको  पानी  हो
G………………………F………..
फेरी  फर्की  आउदैन  लै  बरी  लै
G………………….F………..
जिन्दगी  बगेको  पानी  हो
G………………………F………..
फेरी  फर्की  आउदैन  लै  बरी  लै
 
G………………….F………..
लगाई  हालौ  माया  यही  बेला
G…………………………F………..
एस्तो  मौका  आउदैन  लै  बरी  लै
 
G………F………….. G……
जोमसोमै  बजार  मा 
G………….F………….G…
बाह्र बजे  हावा  सरर
…..C………………..F………..G…..
ए  हजूर  घर  हाम्रो  पोखरा
G………………….F………………G……..
आहिले  सम्म  भाछैन  घरबार
G…….F…………..G……..
घर  हाम्रो  पोखरा

Lyrics and Chords

G………F………….. G……
Jomsomai bazar ma
G………….F………….G…
bara baje hawa sarara
…..C………………..F………..G…..
eh hajoor ghar hamro pokhara
G………………….F………………G……..
aahile samma bha chaina gharbar
G…….F…………..G……..
ghar hamro pokhara
 
G……………………………F……..
tyo danda dhakyo kuhirole
….F……………………………….G….
aajha pani paren lai bari lai
G……………………………F……..
tyo danda dhakyo kuhirole
….F……………………………….G….
aajha pani paren lai bari lai
 
….G…………………………F……..
dil chundi lagyo nisthurile
……F……………………………………….G…….
man ko byatha bughauna lai bari lai
 
G………F………….. G……
Jomsomai bazar ma
G………….F………….G…
bara baje hawa sarara
…..C………………..F………..G…..
eh hajoor ghar hamro pokhara
G………………….F………………G……..
aahile samma bha chaina gharbar
G…….F…………..G……..
ghar hamro pokhara
 
G………………….F………..
jindagi bageko pani ho
G………………………F………..
feri farkera aaudaina lai bari lai
G………………….F………..
jindagi bageko pani ho
G………………………F………..
feri farkera aaudaina lai bari lai
 
G………………….F………..
lagai halau maya yehi bela
G…………………………F………..
yesto mauka aaundaina lai bari lai
 
G………F………….. G……
Jomsomai bazar ma
G………….F………….G…
bara baje hawa sarara
…..C………………..F………..G…..
eh hajoor ghar hamro pokhara
G………………….F………………G……..
aahile samma bha chaina gharbar
G…….F…………..G……..
ghar hamro pokhara
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: