• Mon. Apr 12th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Gopal Yonzan Meera Rana; Mero pauma aaja kohi Lyrics and Chords

Title: Mero pauma aaja kohi pauju badha
Artist: Gopal Yonzan, Meera Rana
Chords used: Sorry, Chords of this songs will be published soon.

Lyrics and Chords

मेरो  पाउमा  आज  कोहि  पाउजु  बाँध     
मेरो  मायाले  मलाई  बोलायो
मेरो  पाउमा  आज  कोहि  पाउजु  बाँध     
मेरो  मायाले  मलाई  बोलायो
 
आँखा  भरि  मधुपर्क  बोकेकी
केश  भरि  मधुमास
आँखा  भरि  मधुपर्क  बोकेकी
केश  भरि  मधुमास
लाली  लजाउने  ओठमा  उसको
बेली  चमेली  सुबास
 
मेरो  पाउमा  आज  कोहि  पाउजु  बाँध     
मेरो  मायाले  मलाई  बोलायो
 
सपना  भरि  तिमी  आउ प्रियतमा
बिपना  भरि  तिमी  आउ
सपना  भरि  तिमी  आउ प्रियतमा
बिपना  भरि  तिमी  आउ
मेरो   हृदयको  देव  बनेर 
अर्को  जम्न  पनि  आउ 
 
मेरो  पाउमा  आज  कोहि  पाउजु  बाँध     
मेरो  मायाले  मलाई  बोलायो
 
मेरो  पाउमा  आज  कोहि  पाउजु  बाँध     
मेरो  मायाले  मलाई  बोलायो
 
मेरो  पाउमा  आज  कोहि  पाउजु  बाँध     
 मेरो  पाउमा  आज  कोहि  पाउजु  बाँध     
 
मेरो  मायाले  मलाई  बोलायो
मेरो  मायाले  मलाई  बोलायो
मेरो  मायाले  मलाई  बोलायो

Lyrics and Chords

Mero pauma aja kohi pauju badha
Mero mayale malai bolayo
Mero pauma aja kohi pauju badha
Mero mayale malai bolayo
 
Aankha bhari madhu parka bokeki
Kesh bhari madhumas
Aankha bhari madhu parka bokeki
Kesh bhari madhumas
 
Lalai lajaune othama usko
Beli chameli subash
 
Mero pauma aja kohi pauju badha
Mero mayale malai bolayo
 
 
Sapana bhari timi aau priyatama
Bipana bhari timi aau
Sapana bhari timi aau priyatama
Bipana bhari timi aau
Mero hridayako dev banera
 
Arko jaman pani aau
 
Mero pauma aja kohi pauju badha
Mero mayale malai bolayo
 
Mero pauma aja kohi pauju badha
Mero mayale malai bolayo
 
Mero pauma aja Kohi pauju badha
Mero pauma aja Kohi pauju badha
 
Mero mayale malai bolayo
Mero mayale malai bolayo
Mero mayale malai bolayo
 
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: