• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Ciney Gurung Man kina runchha yo man Lyrics and chords

Byadmin.amrit

Jul 21, 2020
Title: man kina runchha yo man
Artist: Ciney Gurung
Chords used: E, A, D, Am, G

Lyrics and Chords

E……………………………A………….
मन किन  रुन्छ  यो  मन 
A……………………….D….
एक्लै  हुदा  त  झन्
…………………….E…
रोइदिन्छ यो  मन
 
E…………………….A…………..
रहर , उडी  जाने  रहर
………….A………. …D………………..
आकाश  छुने  रहर
E…………C…
त्यो  बादलमा 
 
तर  डर  किन  लाग्छ  मलाई  डर 
E…………………………D…………E…
हरदिन  हरपल  किन  लाग्छ  यो  डर
 
हम……………
 
E………………D……………………C………..
भुइमा  कुल्ची  दिन्छ  सबले  टेकीदिन्छ
…………………………..E………
सम्हालिन  खोज्दा  यो  मन 
 
E…………..D……………..C………..
एक्लै  रोइदिन्छ  अनि  हासी  दिन्छ
………………………E……..
आफैलाई  हेर्दै  यो  मन
 
E…………………….Am…………….G…………….E…..
तर  किन  मलाई  मात्र  एस्तो  भएको  जस्तो  लाग्छ
E……………………..Am…………D…………………E……
हर  पाइला  सार्न खोज्दा  बाटो  बिलाएको  जस्तो  लाग्छ
 
……..D………..E……….D……………..E……
अब  के  गरूँ  म , अब  के   गरु  म  ..
हम……………
 
 
E……………………………A………….
मन किन  रुन्छ  यो  मन 
A……………………….D….
एक्लै  हुदा  त  झन्
…………………….E…
रोइदिन्छ यो  मन
 
E…………………….A…………..
रहर , उडी  जाने  रहर
………….A………. …D………………..
आकाश  छुने  रहर
E…………C…
त्यो  बादलमा 
 
तर  डर  किन  लाग्छ  मलाई  डर 
E…………………………D…………E…
हरदिन  हरपल  किन  लाग्छ  यो  डर
 
हम……………
 
 
E……………..D………………………C……
यादमा  हराईदिन्छ  कसैलाई  खोज्दा
…………………………………….E………
आँसु  मात्र  दिन्छ  झन्  यो  मन
E…………..D……………..C………
फेरी  टिपीदिन्छ  अनि  फ्याली  दिन्छ
………………………E………..
जब  फुल्न खोज्छ   यो  मन
 
E…………………….Am…………….G…………….E…..
तर  किन  मलाई  मात्र  एस्तो  भएको  जस्तो  लाग्छ
E……………………..Am…………D…………………E……
हर  पाइला  सार्न खोज्दा  बाटो  बिलाएको  जस्तो  लाग्छ
 
……..D………..E……….D……………..E……
अब  के  गरूँ  म , अब  के   गरु  म  ..
हम……………
 
E……………………………A………….
मन किन  रुन्छ  यो  मन 
A……………………….D….
एक्लै  हुदा  त  झन्
…………………….E…
रोइदिन्छ यो  मन
 
E…………………….A…………..
रहर , उडी  जाने  रहर
………….A………. …D………………..
आकाश  छुने  रहर
E…………C…
त्यो  बादलमा 
 
तर  डर  किन  लाग्छ  मलाई  डर 
E…………………………D…………E…
हरदिन  हरपल  किन  लाग्छ  यो  डर
 
हम……………

Lyrics and Chords

E……………………………A………….
Mann kina runcha yo mann
A……………………….D….
eklai huda ta jhan
…………………….E…
roedincha yo mann
 
E…………………….A…………..
rahar, udi jane rahar
………….A………. …D………………..
aakash chune rahar
E…………C…
tyo badalma
 
tara dar kina lagcha malai darr
E…………………………D…………E…
hardin harpal kina lagcha yo darr
 
hmm…..
 
E………………D……………………C………..
bhuima kulchi dincha sable tekidincha
…………………………..E………
samhalina khojda yo mann
 
E…………..D……………..C………..
eklai roedincha ani hasi dincha
………………………E……..
aafailai herdai yo mann
E…………………….Am…………….G…………….E…..
tara kina malai matra esto bhayeko jasto lagcha
E……………………..Am…………D…………………E……
har paela sarna khojda bato bilayako jasto lagcha
 
……..D………..E……….D……………..E……
aba ke garun ma, aba ke garu ma hmm..
 
E……………………………A………….
Mann kina runcha yo mann
A……………………….D….
eklai huda ta jhan
…………………….E…
roedincha yo mann
 
E…………………….A…………..
rahar, udi jane rahar
………….A………. …D………………..
aakash chune rahar
E…………C…
tyo badalma
 
tara dar kina lagcha malai darr
E…………………………D…………E…
hardin harpal kina lagcha yo darr
 
hmm…..
 
 
E……………..D………………………C……
yaadma haraedincha kasailai khojda
…………………………………….E………
aansu matra dincha jhan yo mann
E…………..D……………..C………
feri tipidincha ani fyali dincha
………………………E………..
jaba fulna khoja yo mann
 
E…………………….Am…………….G…………….E…..
tara kina malai matra esto bhayeko jasto lagcha
E……………………..Am…………D…………………E……
har paela sarna khojda bato bilayako jasto lagcha

……..D………..E……….D……………..E……
aba ke garun ma, aba ke garu ma hmm..
 
E……………………………A………….
Mann kina runcha yo mann
A……………………….D….
eklai huda ta jhan
…………………….E…
roedincha yo mann
 
E…………………….A…………..
rahar, udi jane rahar
………….A………. …D………………..
aakash chune rahar
E…………C…
tyo badalma
 
tara dar kina lagcha malai darr
E…………………………D…………E…
hardin harpal kina lagcha yo darr
 
hmm…..
Thank you so much for visiting us.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: