• Tue. Aug 3rd, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Karma band Ko hau timi Lyrics and chords

Byadmin.amrit

Jul 20, 2020
Title: Ko hau timi
Artist: Karma Band
Chords used: D, G, A, A#

Lyrics and Chords

D……………………………………….
को हौ तिमी, मेरो को हौ तिमी?
D……………………………………….
को हौ तिमी, मेरो को हौ तिमी?
 
D……………………………………….
आँखामा हेर मेरो सपना छ
D……………………………………….
त्यो सपना भित्र एउटा संसार छ
G…………………………………..D…
त्यो संसार तिमी बिना अधुरो छ
G…………………………………..D…
त्यो संसार तिमी बिना अधुरो छ
 
A…………………..D…………………..
थाहा छैन किन, चोखो माया गर्छु
A…………………………….D………A…………..
मेरो आयु तिमीलाई सरे तिम्रै सामु
D………………………….
म हाँस्दै मर्छु
 
D………….A………….D…………
कसकी हुन्छौ कहाँ हुन्छौ?
D………….A………….D…………
मेरी हुन्छौ, हुन्नउ के छ?
D………………A………… D………………A……………..
ती सबैको मत्लब छैन, तिमी हँसे मलाई पुग्छ
D………………..G………….A……………..D………..
तिमीलाई थाहा नहोस तर एकोहोरो माया गर्छु
A#………………..D..
एकोहोरो माया गर्छु
 
D………………G…………D…
हेहेहेहे, हेहेहेहे, हेहेहेहे, नाना
D………………G…………D…
हेहेहेहे, हेहेहेहे, हेहेहेहे, नाना
 
D…..….A…………..D………… D…….A……….D…………
मेरो दुःख पन्छाउदै, नजिक भन्दा नजिक भाछौ
D…..….A………………D………… D…….A……….D……
कस्तो नाता साइनो सम्झि, मेरो आंसु पुछी रछौ
D………………..G………….A……………..D……………
सन्का लाग्छ बिना माया यती स्याहार कसले गर्छ
A#………………..D……
बिना माया कसले गर्छ?
 
D……………………………………….
को हौ तिमी, मेरो को हौ तिमी?
D……………………………………….
को हौ तिमी, मेरो को हौ तिमी?
 
D……………………………………….
आँखामा हेर मेरो सपना छ
D……………………………………….
त्यो सपना भित्र एउटा संसार छ
G…………………………………..D…
त्यो संसार तिमी बिना अधुरो छ
G…………………………………..D…
त्यो संसार तिमी बिना अधुरो छ
 
A…………………..D…………………..
थाहा छैन किन, चोखो माया गर्छु
A…………………………….D………A…………..
मेरो आयु तिमीलाई सरे तिम्रै सामु
D………………………….
म हाँस्दै मर्छु
 
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *