• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Bhirni Jholama: Krishna Akheli & Sarswati Lamichhane Lyrics and Chords

Byadmin.amrit

Jun 28, 2020
Title: Bhirni jholama
Artist: Krishna Akheli & Sarswati Lamichhane

Lyrics and Chords

होई, माछा मार्न खोली झरे बल्छि भन्लान् फेरि
खोली नगई घर बसे अल्छी भन्लान् फेरि
 
आँधी खोलामा……..
आँधी खोलामाआँधी खोलामा
आँधी खोलामा आँधी खोलामा
के ल्याइदेउँ कोसेली भिर्नी झोलामा?
के ल्याईदेउँ कोसेली भिर्नि झोलामा?
आहोई, के ल्याइदिम कोसेली भीर्नी झोलामा?
के ल्याइदिम कोसेली भिर्नी झोलामा?
 
होई घुमाई रोटी हालम भने चामल पिस्या छैन
खट्टे भुटी ल्याइदिम भने खुदो मिस्या छैन
 
आँधी खोलामा……..
आँधी खोलामाआँधी खोलामा
आँधी खोलामा आँधी खोलामा
के ल्याइदेउँ कोसेली भिर्नी झोलामा?
के ल्याईदेउँ कोसेली भिर्नि झोलामा?
आहोई, के ल्याइदिम कोसेली भीर्नी झोलामा?
के ल्याइदिम कोसेली भिर्नी झोलामा?
 
होई, बन चरी ले भन्छ अरे काफल कैले पाक्ला
विचरीले भन्थेउ अरे भेट्न कैले डाक्ला
 
आँधी खोलामा……..
आँधी खोलामाआँधी खोलामा
आँधी खोलामा आँधी खोलामा
के ल्याइदेउँ कोसेली भिर्नी झोलामा?
के ल्याईदेउँ कोसेली भिर्नि झोलामा?
आहोई, के ल्याइदिम कोसेली भीर्नी झोलामा?
के ल्याइदिम कोसेली भिर्नी झोलामा?
 
होई, पिपलु को पातै राम्रो पितलुको चॉपी
मान्छे तिमी सारै राम्रो मन पो छ कि पापी
 
आँधी खोलामा……..
आँधी खोलामाआँधी खोलामा
आँधी खोलामा आँधी खोलामा
के ल्याइदेउँ कोसेली भिर्नी झोलामा?
के ल्याईदेउँ कोसेली भिर्नि झोलामा?
आहोई, के ल्याइदिम कोसेली भीर्नी झोलामा?
के ल्याइदिम कोसेली भिर्नी झोलामा?
 
होई, आज सम्म भैयो हामी दुई खोलिको पानि
अब देखि मिसिएर संगै बगम सानी
 
आँधी खोलामा……..
आँधी खोलामाआँधी खोलामा
आँधी खोलामा आँधी खोलामा
के ल्याइदेउँ कोसेली भिर्नी झोलामा?
के ल्याईदेउँ कोसेली भिर्नि झोलामा?
आहोई, के ल्याइदिम कोसेली भीर्नी झोलामा?
के ल्याइदिम कोसेली भिर्नी झोलामा?
 
 
होई, आकसैमा जुन तारा भुइँमा बल्ने बत्ती
भोलि पनि माया गर्नु आज गरे जति
 
आँधी खोलामा……..
आँधी खोलामाआँधी खोलामा
आँधी खोलामा आँधी खोलामा
के ल्याइदेउँ कोसेली भिर्नी झोलामा?
के ल्याईदेउँ कोसेली भिर्नि झोलामा?
आहोई, के ल्याइदिम कोसेली भीर्नी झोलामा?
के ल्याइदिम कोसेली भिर्नी झोलामा?
 
होई, मुक्तिनाथ को पानि भन्दा चोखो मेरो मन छ
चोखो मन ले माया गाँसे जीवन भिन्दै बन्छ
 
आँधी खोलामा……..
आँधी खोलामाआँधी खोलामा
आँधी खोलामा आँधी खोलामा
के ल्याइदेउँ कोसेली भिर्नी झोलामा?
के ल्याईदेउँ कोसेली भिर्नि झोलामा?
आहोई, के ल्याइदिम कोसेली भीर्नी झोलामा?
के ल्याइदिम कोसेली भिर्नी झोलामा?
के ल्याइदिम कोसेली भीर्नी झोलामा?
 
होई, फकाउनलाई । पर्यो आगो होकी माया?
सोजी देखि नयाँ टिरीक लाको होकी माया
 
आँधी खोलामा, आँधी खोलामा आँधी खोलामा
आँधी खोलामा आँधी खोलामा
के ल्याइदिम कोसेली भिर्नी झोलामा
के ल्याइदिम कोसेली भीर्नी झोलामा?
आहै, के ल्याइदिम कोसेली भीर्नी झोलामा?
के ल्याइदिम कोसेली भीर्नी झोलामा?
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: