• Tue. Apr 13th, 2021

Nepali Lyrics and Chords

Your no.1 source of best lyrics, accurate chords and online guitar teaching center.

Sanjha Parey Pachi – Appa Movie Song Lyrics and chords

Byadmin.amrit

Sep 7, 2019
Title: Sanjha Pare Pachhi
Artist: SnehShree Thapa and Anmol Gurung
Chords used : C, Am, Am7, F

Lyrics and Chords

C…………….Am…………..
साँझ  परे  पछि  नि  लै  लै
C………………Am…………
याद  आउछ   तिम्रो  धेरै
C……………….F…….Am7….C…
मन  भित्र  को  गुप्त  कोठा  मा
 
C…………….Am…………..
साँझ  परे  पछि  नि  लै  लै
C………………Am…………
याद  आउछ   तिम्रो  धेरै
C……………….F…….Am7….C…
मन  भित्र  को  गुप्त  कोठा  मा
 
F…………………………………C……..
तिमी  नै  भन न  म  के गरु  तिमी  बिना
F…………………………………C……..
तिमी  नै  भन न  म  के गरु  तिमी  बिना
F…………………C…..
हा … तिमी  नजिक  आउन
F…………………C……..
हा हा हा… अझै नजिक  आउन
 
Am………………………
सुख  दुख  संसार  मा
C……………………..
सबलाई  एकै  हुन्छ
F…………………….
तिमी  टाढा  हुदा
G………………….
पीडा  नै  पीडा  छ
F……………………C……….
मन  को  कुरा  कसलाई  सुनाउ
 
Am………………………
सुख  दुख  संसार  मा
C……………………..
सबलाई  एकै  हुन्छ
F…………………….
तिमी  टाढा  हुदा
G………………….
पीडा  नै  पीडा  छ
F……………………C……….
मन  को  कुरा  कसलाई  सुनाउ
 
C……………G…
म कहाँ   जाऊ  र
F…………….
म  कता  जाऊ  र
G……………………C…..
तिमी  देखि  टाढा  मायालु
 
F…………………C…..
हा … तिमी  नजिक  आउन
F…………………C……..
हा हा हा… अझै नजिक  आउन
 
Am…………………….
रंगीचंगी  संसार   मा
C…………………………
तिमीलाई  खोजि  बस्छु
F………………….
रात  जति  हुन्छ
G……………………….
अझै  तडपी  रहन्छु
G…………………………C……….
मनको  भावना  लाई बुझाउदै
 
Am…………………….
रंगीचंगी  संसार   मा
C…………………………
तिमीलाई  खोजि  बस्छु
F………………….
रात  जति  हुन्छ
G……………………….
अझै  तडपी  रहन्छु
G…………………………C……….
मनको  भावना  लाई बुझाउदै
 
Am………………………
सुख  दुख  संसार  मा
C……………………..
सबलाई  एकै  हुन्छ
 
C…………….Am…………..
साँझ  परे  पछि  नि  लै  लै
C………………Am…………
याद  आउछ   तिम्रो  धेरै
C……………….F…….Am7….C…
मन  भित्र  को  गुप्त  कोठा  मा
 
C…………….Am…………..
साँझ  परे  पछि  नि  लै  लै
C………………Am…………
याद  आउछ   तिम्रो  धेरै
C……………….F…….Am7….C…
मन  भित्र  को  गुप्त  कोठा  मा
 
F…………………………………C……..
तिमी  नै  भन न  म  के गरु  तिमी  बिना
F…………………………………C……..
तिमी  नै  भन न  म  के गरु  तिमी  बिना
F…………………C…..
हा … तिमी  नजिक  आउन
F…………………C……..
हा हा हा… अझै नजिक  आउन

Lyrics and Chords

C…………….Am…………..
Sajha pare pachi ni lai lai
C………………Am…………
Yaad aucha timro dherai
C……………….F…….Am7….C…
Man bhitra ko gupta kotha ma
 
C…………….Am…………..
Sajha pare pachi ni lai lai
C………………Am…………
Yaad aucha timro dherai
C……………….F…….Am7….C…
Man bhitra ko gupta kotha ma
 
F…………………………………C……..
Timi nai bhanana ma k garu timi bina
F…………………………………C……..
Timi nai bhanana ma k garu timi bina
 
F…………………C…..
Haaa… Timi najik auna
F…………………C……..
Haaa… Ajjai najik auna
 
Am………………………
Sukha dukha sansar ma
C……………………..
Sablai ekai huncha
F…………………….
Timi tadha huda
G………………….
Pida nai pida cha
F……………………C……….
Man ko kura kaslai sunau
 
Am………………………
Sukha dukha sansar ma
C……………………..
Sablai ekai huncha
F…………………….
Timi tadha huda
G………………….
Pida nai pida cha
F……………………C……….
Man ko kura kaslai sunau
C……………G…
Ma kaha jau ra
F…………….
Ma kata jau ra
G……………………C…..
Timi dekhi tadha mayalu
 
F…………………C…..
Haaa… Timi najik auna
F…………………C…..
Haaa… Ajjai najik auna
Am…………………….
 
Rangichangi sansar ma
C…………………………
Timilai khoji baschu
F………………….
Raat jati huncha
G……………………….
Ajhai tadopi rahanchu
G…………………………C……….
Manko bhawana lai bhujaudai
 
Am…………………….
Rangichangi sansar ma
C…………………………
Timilai khoji baschu
F………………….
Raat jati huncha
G……………………….
Ajhai tadopi rahanchu
G…………………………C……….
Manko bhawana lai bhujaudai
 
C……………G…
Ma kaha jau ra
F…………….
Ma kata jau ra
 
G……………………C…..
Timi dekhi tadha mayalu
F…………………C…..
Haaa… Timi najik auna
F…………………C…..
Haaa… Ajjai najik auna
 
C…………….Am…………..
Sajha pare pachi ni lai lai
C………………Am…………
Yaad aucha timro dherai
C……………….F…….Am7….C…
Man bhitra ko gupta kotha ma
 
F…………………………………C……..
Timi nai bhanana ma k garu timi bina
F…………………………………C……..
Timi nai bhanana ma k garu timi bina
 
F…………………C…..
Haaa… Timi najik auna
F…………………C…..
Haaa… Ajjai najik auna
Thank you so much for visiting us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: